Εταιρική ταυτότητα Tierra

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης
Κατηγορία Γραφιστικά

Την έναρξη συνεργασίας μας οριοθέτησε η δημιουργία του λογοτύπου και της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας Tierra. Το λογότυπο της εταιρείας αποτυπώνει την δράση της εταιρείας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.