Επαγγελματικές κάρτες Αλεξάνδρας Μαραβέλια

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης
Κατηγορία Γραφιστικά

Σχεδιάσαμε τις επαγγελματικές κάρτες της εκπαιδευτικού-μουσειολόγου Αλεξάνδρας Μαραβέλια.

Η Αλεξάνδρα Μαραβέλια ασχολείται με την μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υλικού και ψηφιακών εφαρμογών, πολιτιστικών δράσεων και εκθέσεων.