Κατασκευή ιστοσελίδας

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περνάει από πολλά και διακριτά στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης, μέχρι η τελική ιστοσελίδα να δημοσιευθεί, σύμφωνα πάντα με τα διαδικτυακά πρότυπα.

Στην imonline, η δημιουργία κάθε ιστοσελίδας αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική παραγωγή, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου, τις απαιτήσεις και τους στόχους του.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα μοναδικό εργαλείο, το imonline cms. Το imonline cms αποτελεί μια καινοτόμο λύση που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών διαχείρισης περιεχομένου. Λόγω της δομημένης του αρχιτεκτονικής εστιάζει στις τρέχουσες ανάγκες σας και επεκτείνεται γρήγορα και εύκολα.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι οι ακόλουθες:

  • PHP
  • MySQL
  • HTML
  • CSS
  • Javascript

Τα στάδια που ακολουθούμε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιστοσελίδας και οι πρόσθετες προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:

1. Project analysis

Συζητάμε εκτενώς και κατανοούμε ακριβώς τον λόγο της δημιουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και τους στόχους τους οποίους θέλει να πετύχει το έργο. Προτείνουμε τρόπους υλοποίησης αυτών των στόχων, με ρεαλιστικές προσδοκίες, με βάση τον ανταγωνισμό στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και την προοπτική συντήρησης και εξέλιξης του έργου. Σεβόμαστε τις επιθυμίες των πελατών, αλλά δρούμε συμβουλευτικά στον τομέα αυτό, με βάση την πολυετή εμπειρία μας.


2. Design

Το εικαστικό τμήμα της ιστοσελίδας το αναλαμβάνει το γραφιστικό τμήμα της εταιρείας μας, το οποίο δημιουργεί με βάση: τον τύπο της ιστοσελίδας, τα δεδομένα που έχουν προκύψει από το project analysis και τις εμπορικές ανάγκες. Το design και η λειτουργική σχεδίαση περνούν από ξεχωριστή φάση αξιολόγησης και ελέγχων, πριν ξεκινήσει το development, ώστε να είναι σίγουρο ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.


3. Development

Το development διαχωρίζεται σε επί μέρους στάδια υλοποίησης τα οποία πραγματοποιούνται παράλληλα και καθένα από τα οποία υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους ορθής λειτουργίας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ποιοτικούς ελέγχους στην χρηστικότητα, έλεγχο του σχεδιασμού ώστε να είναι συμβατό με τις τελευταίες σταθερές εκδόσεις όλων των browsers, ελέγχους όσον αφορά την ταχύτητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας και ελέγχους στο περιεχόμενο.


4. Τesting and GO live!

Στο στάδιο αυτό η ιστοσελίδα λειτουργεί σε πραγματικό διαδικτυακό περιβάλλον και επανελέγχεται ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητά της από περισσότερους δοκιμαστικούς χρήστες. Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει το  Device Lab με σκοπό τον ρεαλιστικό έλεγχο συμβατότητας με φορητές συσκευές. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ιστοσελίδα μελετάται για τυχόν πρόσθετες διορθώσεις ή αλλαγές και στη συνέχεια μεταφέρεται στον live server όπου πλέον είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο.
Καλέστε μας  2810319485 ή ζητήστε προσφορά.