Κατασκευή ιστοσελίδας

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε μοναδικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας στρατηγικές που σας βοηθούν να μετατρέψετε όλο και περισσότερους επισκέπτες σε πελάτες.

Οι ιστοσελίδες που σχεδιάζουμε συνδυάζουν λειτουργικότητα, περιεχόμενο και design έτσι ώστε να καλέσει τους επισκέπτες να την εξερευνήσουν. Με την σωστή σχεδίαση, το κατάλληλο περιεχόμενο και την εκπαίδευση από την ομάδα μας θα καταφέρουμε μαζί να πραγματοποιήσουμε όλους τους διαδικτυακούς σας στόχους.

Η δημιουργία κάθε ιστοσελίδας αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου, τις απαιτήσεις και τους στόχους του.

Δημιουργήστε την δική σας διαδικτυακή παρουσία στον ψηφιακό κόσμο.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα μοναδικό εργαλείο, το  imonline cms, που αποτελεί μια καινοτόμο λύση καλύπτωντας όλο το φάσμα των αναγκών διαχείρισης περιεχομένου. Λόγω της δομημένης του αρχιτεκτονικής εστιάζει στις τρέχουσες ανάγκες σας και επεκτείνεται γρήγορα και εύκολα.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περνάει από πολλά και διακριτά στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης, μέχρι η τελική ιστοσελίδα να δημοσιευθεί, σύμφωνα πάντα με τα διαδικτυακά πρότυπα.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι PHP, MySQL, HTML, CSS και Javascript.

Τα στάδια που ακολουθούμε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιστοσελίδας και οι πρόσθετες προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:

1. Project analysis

Συζητάμε εκτενώς και κατανοούμε ακριβώς τον λόγο της δημιουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και τους στόχους τους οποίους θέλει να πετύχει το έργο. Προτείνουμε τρόπους υλοποίησης αυτών των στόχων, με ρεαλιστικές προσδοκίες, με βάση τον ανταγωνισμό στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και την προοπτική συντήρησης και εξέλιξης του έργου. Σεβόμαστε τις επιθυμίες των πελατών, αλλά δρούμε συμβουλευτικά στον τομέα αυτό, με βάση την πολυετή εμπειρία μας.


2. Design

Το γραφιστικό κομμάτι της ιστοσελίδας σας θα δημιουργηθεί με βάση τον τύπο της ιστοσελίδας, τα δεδομένα που έχουν προκύψει από το project analysis και τις εμπορικές ανάγκες του έργου. Το design και η λειτουργική σχεδίαση περνούν από ξεχωριστή φάση αξιολόγησης και ελέγχων, πριν ξεκινήσει το development, ώστε να είναι σίγουρο ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην αρχική ανάλυση, δίνοντας πάντα την απαραίτητη βαρύτητα στην σχεδιαστική ανάπτυξη του έργου.


3. Development

Το development διαχωρίζεται σε επί μέρους στάδια υλοποίησης τα οποία πραγματοποιούνται παράλληλα και καθένα από τα οποία υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους ορθής λειτουργίας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ποιοτικούς ελέγχους στην χρηστικότητα, έλεγχο του σχεδιασμού ώστε να είναι συμβατό με τις τελευταίες σταθερές εκδόσεις όλων των browsers καθώς και όλες τις φορητές συσκευές, ελέγχους όσον αφορά την ταχύτητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας και ελέγχους στο περιεχόμενο.


4. Τesting and go live!

Στο στάδιο αυτό η ιστοσελίδα λειτουργεί σε πραγματικό διαδικτυακό περιβάλλον και επανελέγχεται ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητά της από περισσότερους δοκιμαστικούς χρήστες. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ιστοσελίδα μελετάται για τυχόν πρόσθετες διορθώσεις ή αλλαγές και στη συνέχεια μεταφέρεται στον live server όπου πλέον το έργο έχει παραδωθεί.

Γεια σου imonline!
Με ενδιαφέρει:

Κατασκευή ιστοσελίδας

Social media marketing

Κατασκευή eshop

Καμπάνιες Google Ads

Κατοχύρωση domain name

Επαγγελματική φωτογράφιση

Digital Sustainability

Παραγωγή βίντεο