Επαγγελματικές κάρτες Δήμου Ηρακλείου

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης
Κατηγορία Γραφιστικά

Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε την επικοινωνιακή κάρτα του αντιδημάρχου στο Δήμο Ηρακλείου.