Εθελοντικός καθαρισμός δημοτικής παραλίας Καρτερού ΑΚΤΗ (Φωτογραφίες)

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας λάβαμε την πρωτοβουλία να καθαρίσουμε εθελοντικά με την ομάδα την δημοτική παραλία Καρτερού ΑΚΤΗ, σε συνεργασία με την Πολυμετοχική Δημοτική Α.Ε. Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΔΕΠΑΝΑΛ και την εταιρεία Βελούδα ΑΕ. (Φωτογραφίες)