Τι είναι το Windows Experience Index;

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Έχουμε δει λίγο πολύ στις επιλογές του υπολογιστή μας μια μέτρηση που κάτι σημαίνει. Τι όμως και πόσο επηρεάζει την χρήση που του κάνουμε; Ποιος είναι άραγε ο βέλτιστος αριθμός;

Ο δείκτης εμπειρίας των Windows ή αλλιώς το Windows Experience Index, μετρά την ικανότητα του υλικού του υπολογιστή σας και τη διαμόρφωση του λογισμικού που έχουμε εγκαταστήσει και εκφράζει τη μέτρηση αυτή ως μια σειρά που ονομάζεται βασική βαθμολογία. Μια υψηλότερη βασική βαθμολογία γενικά σημαίνει ότι στον υπολογιστή σας θα αποδίδουν καλύτερα και πιο γρήγορα κάποιες εφαρμογές και λειτουργίες από έναν υπολογιστή με χαμηλότερη βασική βαθμολογία, ειδικά όταν εκτελεί πιο προηγμένες και έντασης πόρων, εργασίες.

Ο αριθμός Windows Experience Index λοιπόν είναι μια ένδειξη και τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε αν είναι χαμηλό, ούτε να προβούμε σε αχρείαστες σπατάλες για να μεγαλώσει. Πάντα πρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση του υπολογιστή μας ώστε να κάνουμε άριστα τη δουλειά μας.

Και σύμφωνα με την Microsoft:

The Windows Experience Index measures the capability of your computer's hardware and software configuration and expresses this measurement as a number called a base score. A higher base score generally means that your computer will perform better and faster than a computer with a lower base score, especially when performing more advanced and resource-intensive tasks.

Each hardware component receives an individual subscore. Your computer's base score is determined by the lowest subscore. For example, if the lowest subscore of an individual hardware component is 2.6, then the base score is 2.6. The base score is not an average of the combined subscores.

You can use the base score to confidently buy programs and other software that are matched to your computer's base score. For example, if your computer has a base score of 3.3, then you can confidently purchase any software designed for this version of Windows that requires a computer with a base score of 3 or lower.

The base scores currently range from 1 to 5.9. The Windows Experience Index is designed to accommodate advances in computer technology. As hardware speed and performance improves, higher base scores will be introduced. However, the standards for each level of the index stay the same. For example, a computer scored as a 2.8 will remain a 2.8 unless you decide to upgrade the computer's hardware.