Σκάκι στο facebook chat

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Δεν θα μπορούσε ένα από τα δημοφιλέστερα platforms συνομιλίας, το facebook chat, να μην έχει παιχνίδια, πόσο μάλλον ένα από τα πιο κλασικά! Θέλετε να παίξετε σκάκι με τους φίλους σας; Τώρα μπορείτε!

Ανοίξτε την συνομιλία με τον φίλο που θέλετε και γράψτε @fbchess play.

Οι οδηγίες δεν είναι εύκολες, αλλά μετά από λίγο practice, είναι αρκετά απλές

Δείτε τις εδώ:

Start game with random colors: @fbchess play

  Pick the colors: @fbchess play white/black

  Pick the opponent: @fbchess play white John

Make a move: use Standard Algebraic Notation

  @fbchess e4 or @fbchess Pe4 moves pawn to e4

  Nbd2 to move knight from b-file to d2

  B2xc5 to take on c5 with 2nd rank bishop

  e8=Q to promote pawn to queen

  0-0-0 or O-O to castle

Claim draw (e.g. 3-fold repetition): @fbchess draw claim

Offer a draw in the current position: @fbchess draw offer

Offer an undo of the last move: @fbchess undo

Resign: @fbchess resign

Show current position: @fbchess show

Show stats between current players: @fbchess stats

Continue a game from another conversation: @fbchess continue

  From 1:1 conversation, @fbchess continue with [friend]

  From group chat, @fbchess continue from [thread name]

Καλή διασκέδαση!