Νέα χαρακτηριστικά στο Twitter app

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Το Twitter κάνει κάποιες αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβάνοντας και αρκετά νέα φωτο-φιλικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν επίσης πολλές διορθώσεις σφαλμάτων. Τα κυριότερα σημεία είναι:

Τα κυριότερα σημεία είναι: το παιχνίδι με τα ενσωματωμένα Vine βίντεο απευθείας μέσα από τα tweets, η αποθήκευση των tweet-αρισμένων φωτογραφιών στο τηλέφωνό σας, η βελτιωμένη εμπειρία tweet με την υποστήριξη photo-φίλτρου, κτλ.

Αναλυτικά από το δελτίο Τύπου:

- Lens app integration.
- An improved tweet composition experience with photo filter support. Just tap the camera icon to capture an image from your phone’s viewfinder, or pull in a shot from your Cameral Roll. Then apply one of 8 new filters (you can see them below).
- Play embedded Vine videos directly from within tweets.
- Save tweeted photos to your phone.
- Refresh lists on-demand.