Κρυπτογράφηση με Office 365

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Η ομάδα του Office 365 ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση του εταιρικού Office θα επιτρέπει την αποστολή κρυπτογραφημένων μηνυμάτν και σε άτομα εκτός εταιρείας, ανεξάρτητα από ποια υπηρεσία προέρχονται, παραδείγματος χάρη, Outlook.com, Yahoo, Gmai.

To Office 365 Message Encryption αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του Exchange Hosted Encryption, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της EHE, καθώς επίσης, και νέα χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα να εφαρμόσει branding σε κρυπτογραφημένα μηνύματα αλλά και τη ρύθμιση κανόνων μεταφοράς.

Κρυπτογραφημένα μηνύματα με το Office 365Η ομάδα του Office 365 ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση του εταιρικού Office θα επιτρέπει την αποστολή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων και σε άτομα εκτός εταιρείας, ανεξάρτητα από ποια υπηρεσία προέρχονται τα mail,παραδείγματος χάρη, Outlook.com, Yahoo, Gmail, Exchange Server,Lotus Notes, GroupWise και Squirrel Mail.To Office 365 Message Encryption αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του Exchange Hosted Encryption, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της EHE, καθώς επίσης, και νέα χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα να εφαρμόσει branding σε κρυπτογραφημένα μηνύματα αλλά και τη ρύθμιση κανόνων μεταφοράς.Τα πλεονεκτήματα αυτών των κανόνων είναι ότι προσφέρουν ένα απλό τρόπο κρυπτογράφησης σε σχέση με το EHE, το οποίο απαιτούσε πολύπλοκες κεφαλίδες και πολλαπλά βήματα ρύθμισης. Με τους κανόνες μεταφοράς ο διαχειριστής επιλέγει απλά την ενέργεια για την εφαρμογή κρυπτογράφησης ή την καταργεί απο το κέντρο διαχείρισης Exchange. Όταν ο διαχειριστής καθορίσει του κανόνες, κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα, αν ταιράζει με τις συνθήκες, το μήνυμα κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το Office 365 message Encryptrion. Έτσι, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πλαστογράφηση ή λανθασμένη διεύθυνση το εξερχόμενο μήνυμα κρυπτογραφείται προτού παραδοθεί στον εξωτερικό διακομιστή.Τέλος,ο παραλήπτης όταν λάβει το κρυπτογραφημένο μήνυμα αφού το κατεβάσει ως συνημένο, για να μπορέσει να το ανοίξει, αρκεί να ακολουθήσει τις οδηγίες για την πιστοποίση μέσω του Office 365 ID ή του λογαριασμού της Microsoft. Επιπλέον, όταν ο δέκτης απαντήσει στον αποστολέα ή προωθήσει το μήνυμα, το μήνυμα είναι επίσης, κρυπτογραφημένο.To Office 365 Message Encryption αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του Exchange Hosted Encryption, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της EHE, καθώς επίσης, και νέα χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα να εφαρμόσει branding σε κρυπτογραφημένα μηνύματα αλλά και τη ρύθμιση κανόνων μεταφοράς.

Τα πλεονεκτήματα αυτών των κανόνων είναι ότι προσφέρουν ένα απλό τρόπο κρυπτογράφησης σε σχέση με το EHE, το οποίο απαιτούσε πολύπλοκες κεφαλίδες και πολλαπλά βήματα ρύθμισης. Με τους κανόνες μεταφοράς ο διαχειριστής επιλέγει απλά την ενέργεια για την εφαρμογή κρυπτογράφησης ή την καταργεί απο το κέντρο διαχείρισης Exchange. Όταν ο διαχειριστής καθορίσει του κανόνες, κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα, αν ταιράζει με τις συνθήκες, το μήνυμα κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το Office 365 message Encryptrion. Έτσι, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πλαστογράφηση ή λανθασμένη διεύθυνση το εξερχόμενο μήνυμα κρυπτογραφείται προτού παραδοθεί στον εξωτερικό διακομιστή.

Τέλος,ο παραλήπτης όταν λάβει το κρυπτογραφημένο μήνυμα αφού το κατεβάσει ως συνημένο, για να μπορέσει να το ανοίξει, αρκεί να ακολουθήσει τις οδηγίες για την πιστοποίση μέσω του Office 365 ID ή του λογαριασμού της Microsoft. Επιπλέον, όταν ο δέκτης απαντήσει στον αποστολέα ή προωθήσει το μήνυμα, το μήνυμα είναι επίσης, κρυπτογραφημένο.