Η δωρεάν εγκυκλοπαίδεια γίνεται 15

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Η wikipedia έγινε πριν από μερικές ημέρες 15 ετών και μας παρουσιάζει το μοτό της, knowledge is joy!

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση

It’s Wikipedia’s 15th birthday

This year we’re celebrating 15 years of free and open knowledge—learning, discovery, and joy for people on every continent ⟩

To ensure future support for this vision, we are pleased to announce the creation of the Wikimedia Endowment ⟩

Free and open forever

We’re funded by donations and gifts of all sizes from people around the world. This generosity keeps knowledge free and accessible to everyone.

Transparency in all things

Transparency is vital to the free and open exchange of information. People have a right to know how we work, and where their contributions go.

Knowledge is Joy

From the moment we learn to speak, we ask questions.

“Why is the sky blue?”

Ever curious, we build telescopes to explore the stars, and submarines to visit the bottom of the ocean. We make art, music, poetry, and prose to explore our world. We crave knowing—the challenge of learning something impossible, or taking that knowledge and creating something never seen before. We delight in the achievement, the discovery, the spark of recognition.

Wikipedia was born from our need to know, learn, and share amazing things. It is created by people, for people. It belongs to each of us. And now 28% of the planet alive today have never known a world without Wikipedia.

We celebrate these 15 years by inviting you to share the joy and meaning Wikipedia holds for you.

Let’s celebrate the progress we’ve made: the knowledge we’ve shared, the community that has made this possible, the readers who learn with us, and the joy created every day on Wikipedia.

Knowledge is joy!