Χρόνια πολλά World Wide Web

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Είκοσι χρονών γίνεται σήμερα ο παγκόσμιος ιστός (όχι το διαδίκτυο - προσοχή). Είκοσι χρόνια πριν, σαν σήμερα βγήκε στον αέρα η πρώτη ιστοσελίδα ή έστω έτσι αποκαλείτο τότε.

Η διαφορά για αποφυγή παρεξηγήσεων:

Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας με αμφίδρομο χαρακτήρα. Ο παγκόσμιος ιστός από την άλλη είναι μια εφαρμογή του διαδικτύου και δεν έχει και υλική υπόσταση, εν αντιθέσει με το διαδίκτυο. Η τεχνολογία του παγκοσμίου ιστού δημιουργήθηκε το 1989 από τον Άγγλο Tim Berners-Lee.

Ο παγκόσμιος ιστός ως πληροφοριακό σύστημα παρέχει συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων το οποίο βασίζεται σε κόμβους και υπερσυνδέσμους. Το μοντέλο δεδομένων του παγκόσμιου ιστού παρέχει κόμβους και συνδέσμους. Οι κόμβοι είναι φορείς του περιεχομένου ενώ οι άγκυρες είναι περιοχές του περιεχομένου των κόμβων από όπου ξεκινούν ή καταλήγουν σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι συνδέουν δύο κόμβους. Απλό; Αυτός είναι ο ιστός...

Για να καταλάβετε πάντως, το διαδίκτυο δημιουργήθηκε, έστω σαν ιδέα, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. (!!!)

Σαν σήμερα λοιπόν, η πρώτη εικόνα ανέβηκε στον παγκόσμιο ιστό από τον Tim Berners-Lee!

Στην εικόνα βλέπουμε το πρώτο λογότυπο του από τον Robert Cailliau