Αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του διαδικτύου

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπροστά σε σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές! Η ΕΕ αποφάσισε -σε συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες στο Στρασβούργο- τη θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για τα διαδικτυακά εγκλήματα που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων της.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές! Η ΕΕ αποφάσισε -σε συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, την Πέμπτη- τη θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για τα διαδικτυακά εγκλήματα που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων της.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων και ειδικά όταν αφορούν στην παράνομη εισβολή σε υπολογιστές και την υποκλοπή δεδομένων.

Επίσης θα ενισχυθεί και η συνεργασία της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές, ενώ προβλέπουν και την άμεση ανταπόκριση, εντός οκτώ ωρών, των χωρών της ΕΕ σε επείγοντα αιτήματα για βοήθεια σε περιπτώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Το σχέδιο οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να ορίσουν τις μέγιστες ποινές φυλάκισης, σε όχι λιγότερο από δύο χρόνια, για εγκλήματα που αφορούν την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, πέντε ή και περισσότερα έτη για επιθέσεις ενάντια σε κυβερνητικά δίκτυα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας κ.α. και μεγαλύτερες ποινές για την παράνομη παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών ή την ανάπτυξη/πώληση σχετικών εργαλείων. Επιπλέον, η νέα οδηγία ορίζει ανώτατο όριο φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για το αδίκημα της δημιουργίας των «botnet», δηλαδή της πράξης της «απόκτησης εξ αποστάσεως ελέγχου σε σημαντικό αριθμό υπολογιστών διά της μόλυνσης τους με κακόβουλο λογισμικό μέσω στοχευμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νομοθετικό κείμενο εγκρίθηκε με 541 ψήφους υπέρ, 91 κατά και 9 αποχές και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο πολύ σύντομα. Μόνο η Δανία επέλεξε να απέχει διατηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία της για τα διαδικτυακά εγκλήματα.