Εταιρική ταυτότητα

Ο όρος εταιρική ταυτότητα χρησιμοποιείται για να δηλώσει το προφίλ μιας εταιρείας. Σχεδιάζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τους άξονες δράσης και την κουλτούρα της. Το βασικό στοιχείο μιας εταιρικής ταυτότητας είναι το λογότυπο. Συμπληρωματικά στοιχεία αποτελούν τα: επαγγελματική κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελος, παραστατικά, μπλοκ σημειώσεων κλπ.

Δημιουργείστε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης καμπάνιας marketing, η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας συνδυάζεται με τεχνικές και υπηρεσίες branding (εφαρμογή και ορθή χρήση του εταιρικού λογοτύπου σε όλες τις εκφάνσεις της παρουσίας της επιχείρησης, όπως πχ στην ιστοσελίδα της, στα προϊόντα της, κλπ) και πάντοτε με αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες χρήσης όλων των στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας (Corporate identity guidelines).

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Η imonline, με την πολύχρονη εμπειρία της στον χώρο, είναι σε θέση να δημιουργήσει για την επιχείρησή σας, την εταιρική σας ταυτότητα.

  • Λογότυπο (προδιαγραφές: γραμμικό σχέδιο).
  • Επαγγελματική κάρτα (προδιαγραφές: διαστάσεις κατά παραγγελία).

Ενδεικτικά λογότυπα