Στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Π.Η.

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Η εταιρία μας κατασκεύασε και σας παρουσιάζει την επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (ΣΕΒΙΠΕΗ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Π.Η. οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις του συνδέσμου και να παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο της τοπικής βιομηχανίας.

Στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του συνδέσμου, απ’ όπου μπορούν να παρακολουθούν ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες που τους αφορούν αφού έχουν πρόσβασή σε επιπλέoν κατηγορίες άρθρων.

Λίγα λόγια για τον σύνδεσμο:
Ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου» με τον διακριτό τίτλο ΣΕΒΙΠΕΗ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. Ένας αρχικός αριθμός ιδρυτικών μελών έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του συνδέσμου και διενήργησε εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σήμερα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (ΣΕΒΙΠΕΗ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ηρακλείου και έχει στόχο να προασπίζεται την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και άλλους αρμόδιους φορείς της περιοχής.
Η έδρα του ΣΕΒΙΠΕΗ στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου βρίσκεται στο Κτίριο Διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ στην Οδό Α’. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί επαγγελματικών οργανώσεων και τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου αυτού, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου και δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Σκοπός Ίδρυσης
Η δημιουργία του ΣΕΒΙΠΕΗ ήταν μια πρωτοβουλία εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, σε μια κοινή προσπάθεια προάσπισης των κοινών τους συμφερόντων και επίλυσης των προβλημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, αλλά και με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΙΠΕΗ μέχρι σήμερα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση θεμάτων σε σχέση με τη λειτουργία της ΒΙΠΕ Ηρακλείου όπως,  η σήμανση, η φύλαξη των κοινοχρήστων χώρων, ο ηλεκτροφωτισμός, η οδοποιία, η καθαριότητα – ανακύκλωση, κ.α.
Οι σκοποί της ίδρυσης και λειτουργίας του ΣΕΒΙΠΕΗ, επεκτείνονται και σε άλλα πεδία δράσης, που περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΣΕΒΙΠΕΗ: εδώ