Δημοσιεύθηκε η ιστοσελίδα του MBS College

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Η ιστοσελίδα του MBS College, του μοναδικού αδειοδοτημένου Κολλεγίου στη Νότια Ελλάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μαζί με την ιστοσελίδα δημοσιεύτηκε και το νέο e-Study που δημιουργήσαμε.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η βέλτιστη ανάδειξη του κολλεγίου μέσα από τις δυναμικές του σελίδες σε δύο γλώσσες. Όλη η ιστοσελίδα στηρίζεται στο imonline cms, κάνοντας την διαχείρηση και την ενημέρωση του πολύ εύκολη και άμεση από τους διαχειριστές.

Παρουσιάζονται όλα τα προπτυχιακά προγράμματα με εκτενή αφιερώματα, πληροφορίες για υποψηφίους και μη φοιτητές και πολλά άλλα.

Μαζί με την ιστοσελίδα δημοσιεύτηκε και το σύστημα e-Study που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες του κολλεγίου και των φοιτητών.