Η Παγκρήτια Τράπεζα επιλέγει imonline

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης

Σε συνεργασία με την imonline προχώρησε η Παγκρήτια Τράπεζα για το έργο της δημιουργίας και εγκατάστασης του ενδοδικτυακού της χώρου.

Η νέα Intranet πλατφόρμα έχει σύγχρονη σχεδίαση με βάση τα νέα εταιρικά χρώματα της Τράπεζας, ενώ είναι ιδιαίτερα φιλική με πολλαπλές επιλογές ταξινόμησης, αναζήτησης στοιχείων και επικοινωνίας μηνυμάτων προς τους χρήστες της.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε με τη χρήση του imonline cms, του καινοτόμου εργαλείου της imonline για ταχύτητα και ασφάλεια στη διαχείριση του περιεχομένου της.

Ποιά είναι η Παγκρήτια Τράπεζα:

Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική Τράπεζα της χώρας, με έδρα την Κρήτη.

Αριθμεί πάνω από 84.000 συνεταίρους, διαθέτει δίκτυο 54 καταστημάτων πανελλαδικά, ενώ κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις στο νησί.

Στα 25 χρόνια λειτουργίας της αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της κρητικής οικονομίας, παραμένοντας  μια τράπεζα ευέλικτη που προσαρμόζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στις ανάγκες των πελατών της.

Συνεισφέρει ενεργά στην τοπική οικονομία στηρίζοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη χρηματοδότησή τους, έχει ενεργή θέση στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, στηρίζει την ανάπτυξη των εξαγωγών και εστιάζει στην προώθηση της εξωστρέφειας και της καινοτόμου δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πύλη για την παροχή δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με οικονομικά και αναπτυξιακά κίνητρα προς ΟΤΑ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και  Συνεταιρισμούς, καθώς και παραγωγούς και φορείς του πρωτογενή τομέα.

Στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας στηρίζει σταθερά από την ίδρυσή της  λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες, προωθεί τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και προάγει έμπρακτα την προστασία του περιβάλλοντος.