Γνωρίστε τον όμιλο επιχειρήσεων Ergons

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Ο ERGONS group αποτελεί τον όμιλο που υπηρετεί με αξιοπιστία, γνώση και υπευθυνότητα τις επενδυτικές αρχές, συμβάλλοντας στην τοπική αειφορία με πρωτοπόρες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Γνωρίστε την νέα του ιστοσελίδα με σκοπό την παρουσίαση των επιχειρήσεων του.

Διαβάστε περισσότερα για τον όμιλο:

Η πρώτη εταιρεία του ομίλου με την επωνυμία «ELKOTECHNIK ΕΠΕ»  ιδρύεται το έτος 1987 από τον Νικόλαο Ελένη, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη-κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων.

Το έτος 1990 η εταιρεία μεταστεγάζεται στο νησί της ΣΑΜΟΥ με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ», όπου  δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και της ενέργειας. Βασικό πεδίο δράσης αποτελεί ο οικιακός και κυρίως ο ξενοδοχειακός τομέας, καθως και αυτός των δημοσίων έργων.

Το 1995 δεδομένων των νέων ενεργειακών και επενδυτικών τάσεων  ιδρύεται η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ» λαμβάνοντας μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, την δεύτερη κατά σειρά πανελλαδικά, άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού  στην νήσο ΣΑΜΟ.

Το 2006 η διοίκηση αποφασίζει να αλλάξει τη «σχεδιαστική» της αντίληψη στρέφοντας το μελετητικό της βλέμμα σε μια οικολογική-περιβαλλοντική κατεύθυνση, βασιζόμενη στις αρχές που διέπουν την επιστήμη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ). Ξεκινούν οι πρώτες εγκαταστάσεις αυτόνομων και διασυνδεδεμένων ενεργειακών συστημάτων με Φωτοβολταϊκά πλαίσια(Φ/Β) και μικρές Ανεμογεννήτριες (Α/Γ). Εγκαθίστανται επίσης πρότυπα αρδευτικά συστήματα  όπως αντλητικά συγκροτήματα τροφοδοτούμενα από Φ/Β και Α/Γ. Στροφή γίνεται επίσης και στον εμπορικό τομέα επιλέγοντας προς διάθεση προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και αποδεκτού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Από το έτος 2008 ξεκινά η ίδρυση νέων ενεργειακών εταιρειών(ΥΠΕΡΙΩΝ ΟΕ, ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΕ, ΗΛΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ κα) μέσω των οποίων γίνονται επενδύσεις στον τομέα μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών στο νησί της Σάμου καθώς και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Οι εταιρείες του ομίλου βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση και διαδικασία απόκτησης αδειών παραγωγής σε όλους τους τομείς του ενεργειακού τόξου, όπως σε αυτούς της βιομάζας, των μικρών και μεγάλων υβριδικών σταθμών και λοιπών ενεργειακών τεχνολογιών.

Η αναζήτηση νέων επενδυτικών κατευθύνσεων σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα σε εθνικό επίπεδο οδηγεί το διοικητικό βλέμμα στο συγκεκριμένο κλάδο. Τρίτος πυλώνας ανάπτυξης ορίζεται αυτός του τουρισμού σε συνδυασμό με τη real estate δραστηριότητα και θεμελιώνεται με  την εξαγορά της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΥ ΑΕ» το 2010, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται το συγκρότημα «SAMAINA BAY»(παραλιακό ξενοδοχείο 140 κλινών).  

Σήμερα  ο ERGONS group αποτελεί τον όμιλο που υπηρετεί με αξιοπιστία, γνώση και υπευθυνότητα τις επενδυτικές αρχές, συμβάλλοντας στην τοπική αειφορία με πρωτοπόρες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Δείτε την ιστοσελίδα του ομίλου: www.ergons.gr.