Γνωρίστε την Δέλτα Μελετητική

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα της εταιρείας Δέλτα Μελετητική με έδρα τη Λαμία, μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία σε θέματα σιδηροδρομικών έργων και εγκαταστάσεων.

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε σε τρεις γλώσσες για τις κύριες υπηρεσίες της εταιρείας, που είναι οι μελέτες σιδηροδρομικών έργων, η διαχείριση σιδηροδρομικών έργων, οι στατικές μελέτες, οι υδραυλικές μελέτες και οι μελέτες έργων οδοποιίας.

Η ιστοσελίδα στηρίζεται στην ταχύτητα και αξιοπιστία του imonline και είναι πλήρως responsive (εφαρμόζεται στα πλαίσια της ανάλυσης της οθόνης του επισκέπτη).

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 2008 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με αριθμό μητρώου 776. Δημιουργήθηκε ως φυσική εξέλιξη της πολύχρονης επαγγελματικής δραστηριότητας των κύριων μετόχων της, πολιτικών μηχανικών Χαράλαμπου Ζώη και Δημητρίου Ζώη.

Αντικείμενο της ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ αποτελεί η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των έργων υποδομής και των κτιριακών έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, βασικός προσανατολισμός της  εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση  στον τομέα των σιδηροδρομικών έργων, καλύπτοντας σε αυτόν τον κλάδο ένα ευρύ φάσμα μελετών και παροχής υπηρεσιών, όπως :

Μελέτες επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής

Μελέτες σταθερής επιδομής

Μελέτες εγκιβωτισμένης Γραμμής

Μελέτες χάραξης γραμμών σε σταθμούς και στην ανοικτή γραμμή

Μελέτες διεπαφής κατασκευών πολιτικού μηχανικού με τα λειτουργικά συστήματα Σιδηροδρόμου Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Η/Μ Εγκαταστάσεων

Κατασκευαστικές σιδηροδρομικές μελέτες σε επίπεδο εφαρμογής για σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό.

Μελέτες ενοποίησης επιδομής & Η/Μ Συστημάτων

Ανάλυση κόστους εξειδικευμένων σιδηροδρομικών εργασιών

Ανάλυση Κόστους και Ανάπτυξη πρότυπων τιμολογίων για σιδηροδρομικά έργα ανακαίνισης και συντήρησης Επιδομής Γραμμής, Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, ΑΣΙΔ και λοιπών Πάγιων Εγκαταστάσεων

Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης Σιδηροδρομικών Έργων και Λειτουργικών Συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς που δραστηριοποιείται, έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία άρτια καταρτισμένων συνεργατών, με κύριο στόχο την επίτευξη των τεχνικά βέλτιστων λύσεων, συνδυάζοντας την ποιότητα με την οικονομικότητα της κατασκευής.

Δείτε την ιστοσελίδα εδώ: www.deltameletitiki.gr