Πετάμε με την Blue Bird Airways

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Η νεοσύστατη αεροπορική εταιρεία Blue Bird Airways με έδρα το Ηράκλειο, εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας για την κατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας στη διεύθυνση www.bluebirdair.gr.

Η ιστοσελίδα στηρίζεται στο πανίσχυρο εργαλείο της εταιρείας μας, imonline cms και βρίσκεται στο διαδίκτυο στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Ρώσικα.

Θα βρείτε πληροφορίες για την εταιρεία, τις πτήσεις και τα δρομολόγια της, όπως επίσης και πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την διάρκεια της πτήσης, της αναμονής στο αεροδρόμια κλπ. Επίσης θα μάθετε πληροφορίες για τους προορισμούς της εταιρείας κλπ.

Ακολουθεί η παρουσίαση της εταιρείας:

Εταιρικό Προφίλ

H Bluebird Airways είναι μια ελληνική αεροπορική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2008 στο Ηράκλειο της Κρήτης και ασχολείται κυρίως με προγραμματισμένες και ναυλωμένες πτήσεις.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η συνεχής αναζήτηση για σταθερότητα και βελτίωση των υπηρεσιών μας, με ασφαλή και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Η σταθερότητα και η βελτίωση των υπηρεσιών μας μεταφράζεται σε υψηλά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών μας.

Η Blue Bird Airways δεσμεύεται να ενισχύσει τις δραστηριότητές της,καθιστώντας την ασφάλεια υψίστης σημασίας σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Μια σειρά κατευθυντήριων αρχών διέπει τις δραστηριότητες όλων των ατόμων που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας της αεροπορικής εταιρείας.

Η ευθύνη της Blue Bird Airways απέναντι στην κοινωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση της για την προστασία του περιβάλλοντος, ευκαιρίες ανάπτυξης, βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, ηθικές αξίες και ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Όρομα

Όραμά μας είναι να διακριθούμε ως η πιο σεβαστή και αξιόπιστη εταιρία στον κλάδο των αερομεταφορών, οδηγούμενοι από εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, αξιόπιστη απόδοση και συνεχή βελτίωση.

Φιλοδοξούμε να κερδίσουμε την αναγνώριση από τους πελάτες μας, ως ο προτιμότερος φορέας παροχής υπηρεσιών και στρατηγικός εταίρος. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα δρόμο ισχυρής παρουσίας μας στην αγορά μέσα στα πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού.

Εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, αξιόπιστη απόδοση και συνεχή βελτίωση σημαίνει συνεχής και προοδευτική προσπάθεια ‘ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο συνδυασμό ποιότητας, τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Προσωπικό της Blue Bird Airways

Το προσωπικό της Blue Bird Airways αποτελείται από άτομα με μεγάλη εμπειρία διοικητικών γνώσεων , κατάλληλα να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα της διαρκούς αξιοπλοΐας.

Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών, με έμφαση στην ασφάλεια και στα περιβαλλοντικά θέματα. Διακρίνονται από ομαδικό πνεύμα για να προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε κάθε ζητούμενο. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια από κάθε μέλος ξεχωριστά να διατηρήσει μια αρμονική και μακροχρόνια σχέση τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες μας. Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ,προκειμένου να είναι σωστά και έγκυρα εκπαιδευμένα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθήκη (ΕΚΕ)

Η φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ακολουθείτε από κάθε μέλος της «Blue Bird Airways». Αναγνωρίζουμε απόλυτα την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη κοινωνία και στο περιβάλλον. Η πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας υπόκειται σε νόμο, ηθικά πρότυπα και σε διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας.

Είμαστε μια αεροπορική εταιρεία που σέβεται τον επιβάτη, συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, και ανοίγει δρόμους για νέους προορισμούς. Παράλληλα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της κοινωνίας με ένα πρόγραμμα απασχόλησης νέου προσωπικού μέσα σε ένα ιδανικό πλαίσιο εργασίας, συμβάλλοντας στην μείωση της ανεργίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο στον αέρα όσο και στην ξηρά. Σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων προσπαθούμε να είμαστε περιβαλλοντικά ενήμεροι για τη διαφύλαξη των οικολογικών ισορροπιών.

Η Blue Bird Airways υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή της στη φιλοσοφία της ΕΚΕ με την εξεύρεση νέων καινοτόμων τρόπων ώστε να λειτουργεί αποδοτικά και κοινωνικά αποδεκτά.

Δείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ: www.bluebirdair.gr