Εθελοντικός οργανισμός Ηλιαχτίδα με ηλεκτρονικό κατάστημα

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της ιστοσελίδας, καθώς και η δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος για τον Εθελοντικό οργανισμό Ηλιαχτίδα.

Γνωρίστε την ταυτότητα της "Ηλιαχτίδας"

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες (αρ. καταχώρησης στο πρωτοδικείο Ηρακλείου 188/1992) και αποτελεί πιστοποιημένο φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εγγραφή στο Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με αρ. 16 (Απόφαση 6824/ 29.6.2015 Περιφέρειας Κρήτης).

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0424 ).

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης(Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0369).

Έχει λάβει και ανανεώσει την ειδική πιστοποίηση του ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Aπόφ. Αριθ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ. 105565 /ΦΕΚ 1453/Β/21.10.2005, Απόφ. ανανέωσης πιστοποίησης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Αριθμ. Αποφ. :Δ14/22620/203/ΦΕΚ 2538/Β/24.06.2020). 

Σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται και στο Καταστατικό είναι:

  • Η παροχή στα παιδιά με νεοπλασία που κατάγονται από την Κρήτη ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και στις οικογένειές τους ηθικής και υλικής συμπαράστασης και μέριμνας.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον κοινού πάνω στο πρόβλημα της παιδικής νεοπλασίας και η ενίσχυση, προβολή και διάδοση της ιδέας παροχής κάθε μορφής βοήθειας σε παιδιά με νεοπλασία.
  • Η προάσπιση δικαιωμάτων και η διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών προς όφελος των μικρών ασθενών.
  • Οι παντός είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν ηθικά και οικονομικά τα σωματείο.

Η Ηλιαχτίδα απευθύνεται σε κάθε πολίτη με αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς που επιθυμεί να ενταχθεί στο δυναμικό της, προσφέροντας έργο, είτε ως μέλος είτε και ως εθελοντής. Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες και από κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που η Ηλιαχτίδα οργανώνει ή συμμετέχει.


Δείτε την ιστοσελίδα εδώ: www.iliahtida.org