Ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα της ΕΝΕ Κρήτης

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα της Ένωσης Νοσηλευτών, 7ου περιφερειακού τμήματος, Κρήτης.

Στην διεύθυνση www.enekritis.gr μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την Ένωση Νοσηλευτών Κρήτης.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας έχει στόχο:

- την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών

- την έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση στα προβλήματα του κλάδου

- την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

- την ανάδειξη του ρόλου και την σπουδαιότητα των νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία

- την κοινωνική καταξίωση των νοσηλευτικού επαγγέλματος

Την δημιουργία ομάδων εργασίας με θεματικές ενότητες:

- νοσηλευτική εκπαίδευση – έρευνα

- νέα για την υγεία (γραφείο τύπου)

- κοινωνία – πολιτισμός

- εργασιακό – ασφαλιστικό

- συνεργασία με νομικό σύμβουλο

- ομάδα υποστήριξης των μελών.