Εφαρμογή Color Selector για τα Πλαστικά Κρήτης

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης

Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή Color Selector που δημιουργήσαμε για τα Πλαστικά Κρήτης, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας.

Τα Πλαστικά Κρήτης έχουν ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε περισσότερες από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία διατηρεί θυγατρικές εταιρίες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε έξι χώρες του εξωτερικού, στη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα. Από το 1999 η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.