Ανακασκευάστηκε η ιστοσελίδα του Διαγνωστικού Θεραπευτικού Ιατρείου

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του κ.Σεβρισαριανού Νίκου. Οριοθετούμε έτσι μια συνεργασία πάνω από δέκα έτη.

Το βιογραφικό του ιατρού:

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και έκανα την βασική μου α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση. Αποφοίτησα από το γυμνάσιο το 1972.

Φοίτησα στην ΙΙ Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Νάπολης Ιταλίας από όπου και πήρα το πτυχίο μου της Ιατρικής στις 5/4/83.

Εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία ως ιατρός οπλίτης από τον 2º του 1986 μέχρι τον 7º του 1987.

Από το 1984 μέχρι το 1986 εργάσθηκα σε ιδιωτικές κλινικές ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τον ίδιο μήνα διορίστηκα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την εκπαίδευσή μου στην ειδικότητα  της Γενικής Χειρουργικής.

Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας εξειδικεύτηκα στην τεχνητή υποστήριξη της θρέψης από το τμήμα μου αλλά και συμμετέχοντας σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά την απόκτηση της ειδικότητας μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας χειρούργος.

Από το Μάρτιο του 1998 έως το2001 ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος του χειρουργικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Γαληνός.

Από το 2001 είμαι ο επιστημονικός υπεύθυνος του χειρουργικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Creta Interclinic.

Από το 1990 μέχρι και το 1997 δίδαξα την ανατομική και τη χειρουργική σε διάφορα δημόσια νοσηλευτικά τμήματα.

Έχω παρακολουθήσει πολλά συνέδρια στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για διάφορα θέματα.

Από το 2004 ασχολούμαι ιδιαίτερα με τις παθήσεις του πρωκτικού σωλήνα Αφού πρώτα εξειδικεύθηκα στην Αυστρία και Ιταλία με τις αντίστοιχες διαπιστεύσεις. Ως ελεύθερος επαγγελματίας διαθέτω ιατρείο με πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την μελέτη της περιοχής.

Έχω εκπονήσει αρκετές επιστημονικές εργασίες μερικές εκ των οποίων είναι:

α. The Intragrastic Balloon – Morbid Obesity – Bar iatric Surgery – Weight Loss

N. Sevrisarianos, J. Melissas, J Mouzas, D. Filis, M. Daskalakis, E. Matrella, J.A. Papadakis and D. Charalamdides.

β. Doppler – Guided Haemorrhoidal Artery Ligation (DG HAL) Recto anal repair, sutured haemorrhoidopexy and minimal mucocutaneous excision for grades III-IV haemorrhoids: a multicenter prospective study of safety and efficacy.

N. Sevrisarianos, G.E. Theodoropoulos, J Papakostantinou, S.G. Panoussopoulos, D. Dasdamans, P. Stamopoulos, K. Bramist, J. Spiliotis, A. Datsis and E. Leandros.

γ. Imaging Finding of Cecal Volvulus.

N. Sevrisarianos, M. Krokidis, N. Segos, A. Hatzidakis.


Δείτε την ιστοσελίδα εδώ: www.sevrisarianos.gr