Αειφόρος διαχείριση Costa Nostrum

Γράφει Μανώλης Βαρούχας

Δημοσιεύθηκε η πρώτη έκδοση της ιστοσελίδας, Costa Nostrum, ένα καινοτόμο project για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου.

Κύριος σκοπός του Costa Nostrum®  ( = η ακτή μας) είναι η εκπόνηση ενός διαχειριστικού σχεδίου, ενός προτύπου πιστοποίησης, στα πλαίσια του οποίου θα επιτυγχάνεται η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της εκάστοτε παραλίας με απώτερο στόχο την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών περιμετρικά της παραλίας και την ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, όπως κάθε παραλία έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά, τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις αλλά και συγκεκριμένες δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών, έτσι το προτεινόμενο πρότυπο πιστοποίησης αξιολογεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε παραλίας και την κατατάσσει αναλόγως σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ παράλληλα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την θέσπιση των παραλιών ως αειφόρες παραλίες Costa Nostrum® είναι ποικίλα, άκρως σημαντικά και καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Δείτε την ιστοσελίδα: www.costanostrum.org