Καριέρα

Θέλετε να εργαστείτε σε ένα όμορφο και δημιουργικό περιβάλλον, με προοπτικές εξέλιξης, δημιουργική και αποδοτική απασχόληση και ποιοτικούς συνεργάτες;

Πιστεύετε ότι διαθέτετε τις γνώσεις και την εμπειρία για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι υπηρεσίες που προσφέρουμε;

Θέσεις εργασίας

Web developer

Απαραίτητα προσόντα

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει άριστη γνώση και προϋπηρεσία δύο (2) ετών στα παρακάτω:

  • PHP
  • MySQL
  • Javascript
  • HTML5
  • CSS3

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Υψηλό μισθό με ασφαλιστική κάλυψη.
  • Δημιουργικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
  • Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία.

Θέση πρακτικής άσκησης

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να καλύψει σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων - ΕΠΠ την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξέλιξη των φοιτητών και η εξειδίκευση των γνώσεων τους.