Γραφιστικά

Η imonline εξειδικεύεται σε γραφιστικές υπηρεσίες, δημιουργία εταιρικών ταυτοτήτων καθώς και έντυπων καταλόγων και φυλλαδίων.

Κατασκευή ιστοσελίδας, Social Media Marketing,
Google Ads, Εικονικές πλοηγήσεις

Τρίπτυχο φυλλάδιο Checkin Creta

Στηριζόμενο στα γραφιστικά μας της ιστοσελίδας, σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε το νέο έντυπο φυλλάδιο του Checkin Creta.

Γραφιστικά Τρίτη 01 Μαρτίου 2016