Εικονική πλοήγηση 360° στο thigaterra - The Art of Slow Food

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης

Πραγματοποιήθηκε η εικονική πλοήγηση στο 360° στο thigaterra - The Art of Slow Food στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.