Τα πάντα για τα domain με κατάληξη .gr

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Blog

Πολύς λόγος γίνεται στην αγορά για την κατοχύρωση ενός domain name με κατάληξη .gr, με τους καταναλωτές να μην έχουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις του μητρώου και των ονομάτων. Ας προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.

Η imonline είναι επίσημος καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr και .ελ από το μακρινό 2008 και με πληροφορίες που θα αντλήσουμε από την επίσημη σελίδα του μητρώου θα παρουσιάσουμε όλες τις πληροφορίες των ονομάτων χώρου.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη διαχείριση και την εκχώρηση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ.

Αυτή την στιγμή (Μάρτιος του 2022) υπάρχουν 348 καταχωρητές στην χώρα μας. Όποιος ενδιαφερόμενος θέλει να κατοχυρώσει ένα domain name με κατάληξη .gr ή .ελ θα πρέπει να το πραγματοποιήσει με έναν από αυτούς που θα βρείτε στην λίστα εδώ.

Τι είναι ένα Όνομα Χώρου (domain name);

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για παράδειγμα για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη .gr, ένα domain name θα έχει τη μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής https://www.imonline.gr.

Πώς θα αποκτήσω ένα όνομα χώρου;

Για να σας εκχωρηθεί ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ θα πρέπει να καταθέσετε σχετική δήλωση σε κάποιον καταχωρητή. Στην ιστοσελίδα της EETT, θα βρείτε τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΕΤΤ και καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για κάθε νέα εκχώρηση.

Πέραν της εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ (ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση ονομάτων χώρου μπορεί να γίνει και στα ακόλουθα subdomains του .gr (ονόματα 3ου επιπέδου):

  • com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα
  • edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • net.gr για παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους
  • org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
  • gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς

Το όνομα χώρου που με ενδιαφέρει είναι ήδη εκχωρημένο. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής, έτσι ώστε αν και όταν είναι διαθέσιμο να έχω προτεραιότητα;

Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας ενδιαφερομένων για όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ήδη εκχωρημένο. Χρονική σειρά προτεραιότητας τηρείται για τις δηλώσεις καταχώρησης ονόματος χώρου που κατατίθενται, εφόσον το όνομα είναι διαθέσιμο ή εκκρεμεί η καταχώρησή του.

Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή καταχωρητή είναι δυνατή και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη διάρκεια εκχώρησης του ονόματος. Για να μεταφερθεί ένα όνομα χώρου σε νέο καταχωρητή, πρέπει ο δικαιούχος του ονόματος να απευθυνθεί σε αυτόν, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή περιγράφεται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.

Πως μπορώ να αποκτήσω τον κωδικό εξουσιοδότησης για να αλλάξω καταχωρητή;;

Σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος δικαιούχος ονόματος χώρου  να αλλάξει καταχωρητή, ο νέος καταχωρητής μπορεί κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής του Μητρώου να του αποστείλει τον κωδικό εξουσιοδότησης στο email που έχει δηλωθεί ως email επικοινωνίας του δικαιούχου του ονόματος

Ίσως το πιο βασικό θέμα σε ένα domain είναι να κατοχυρώνεται με εσάς δικαιούχο και ρητά όχι στα στοιχεία κάποιου μεταπωλητή ή ακόμα και του καταχωρητή σας. Σε μια τέτοια περίπτωση το domain δεν σας ανήκει! Το domain ανήκει στο δικαιούχο, δηλαδή σε εσάς και κατοχυρώνεται μέσω ενός επίσημου καταχωρητή στο μητρώο. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία είναι εκτός κανονισμού του μητρώου.

Σε κάθε περίπτωση, είναι φρόνιμο όσοι έχουν στην κατοχή τους κάποιο domain name ή ενδιαφέρονται να κατοχυρώσουν, να γνωρίζουν τα βασικά του μητρώου για αποφυγή μελλοντικών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν με το όνομα που τους ενδιαφέρει.