Ο πραγματικός ρόλος των social media στην επιχειρηματική προβολή

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Blog

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής στρατηγικής πολλών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, παρά την εκτενή χρήση τους για προβολή και διαφήμιση, δεν αποτελούν πάντα βέβαιη πηγή άμεσων εσόδων. Στην πραγματικότητα, η πρωταρχική τους λειτουργία συνδέεται με τη διαμόρφωση της εικόνας μιας επιχείρησης και όχι την άμεση προσέλκυση πελατών.

Τα social media αποτελούν πανίσχυρο εργαλείο για την διαμόρφωση του branding μιας εταιρείας. Η παρουσία σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter και το LinkedIn επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν άμεσα με το κοινό τους, να δημιουργούν ενδιαφέρον γύρω από το προϊόν ή την υπηρεσία τους, και να εδραιώνουν την εικόνα τους στον ψηφιακό χώρο.

Ωστόσο, η παρουσία σε αυτές τις πλατφόρμες δεν εγγυάται αμέσως αύξηση των πωλήσεων. Η προσέλκυση πελατών απαιτεί περισσότερα από απλή προβολή. Πολλές επιχειρήσεις έχουν διαπιστώσει ότι, παρά το μεγάλο αριθμό followers και τα like στις δημοσιεύσεις τους, η μετατροπή αυτών των δραστηριοτήτων σε πραγματικές πωλήσεις είναι πολύ πιο πολύπλοκη διαδικασία.

Η βασική διαφορά συνίσταται στο γεγονός ότι οι χρήστες των social media δεν αναζητούν απαραίτητα προϊόντα ή υπηρεσίες προς αγορά. Ο σκοπός τους είναι κυρίως η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, και η ενημέρωση. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τις social media ως μέσο για την κατασκευή σχέσεων με το κοινό τους, παρέχοντας περιεχόμενο που προσφέρει αξία και ενδιαφέρον.