Γιατί χρειάζεται SWOT analysis η ιστοσελίδα μου

Γράφει imonline.gr
Κατηγορία Blog

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι είναι η ανάλυση SWOT και γιατί είναι τόσο σημαντική για την ιστοσελίδα μας.

Η ανάλυση αυτή είναι ένα στρατηγικό εργαλείο όπου το χρησιμοποιούν πολλές πλέον επιχειρήσεις με σκοπό να δουν το που βρίσκονται σήμερα ώστε να βελτιώσουν τις μελλοντικές τους αποφάσεις.

Το ακρωνύμιο SWOT βγαίνει από τις αγγλικές λέξεις Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats όπου στα ελληνικά είναι τα δυνατά σημεία, τα αδύναμα σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν και χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος όπου εξετάζουμε τους εσωτερικούς παράγοντες, δυνατά και τα αδύναμα σημεία και το δεύτερο μέρος όπου εξετάζουμε τους εξωτερικούς παράγοντες, ευκαιρίες και απειλές.

Όλα αυτά είναι γνωστά και έχουμε μάθει να τα χρησιμοποιούμε για την επιχείρησή μας γιατί όμως είναι εξίσου σημαντικό να κάνουμε SWOT ανάλυση και για την ιστοσελίδα μας; 

Η ιστοσελίδα είναι η διαδικτυακή εικόνα της επιχείρησής μας και για αυτό θα πρέπει να δίνουμε την ίδια βαρύτητα όπως δίνουμε και στην εταιρία μας.

Κάνοντας ανάλυση SWOT στην ιστοσελίδα μας θα διακρίνουμε πολύ πιο εύκολα τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα που μας προσφέρει η ιστοσελίδα μας. Με όλο το υλικό που θα μαζέψουμε τελειώνοντας την ανάλυση αυτή θα έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για τα μελλοντικά βήματα που θα κάνουμε πάνω στην ιστοσελίδα μας.

Οι συχνότερες ερωτήσεις για μια σωστή ανάλυση SWOT

 Strengths

 • Τι κάνετε καλά στην ιστοσελίδα σας
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της
 • Σε τι διαφοροποιήστε από τους ανταγωνιστές σας
 • Ποια είναι τα ισχυρά σημεία που βλέπουν οι γύρω σας

Weaknesses

 • Ποια είναι η μεγαλύτερή σας αδυναμία
 • Τι θα μπορούσατε να αποφύγετε
 • Ποιες είναι οι αδυναμίες σας πάνω στην μεθοδολογία και στην τεχνογνωσία
 • Ποιες είναι οι αδυναμίες που βλέπουν οι γύρω σας

 Opportunities

 • Ποιες είναι οι ευκαιρίες που διαθέτει η ιστοσελίδα σας
 • Ποιες είναι οι τάσεις που μπορείτε να αξιοποιήσετε
 • Πως κερδίζει το προϊόν ή υπηρεσία που έχετε από την ιστοσελίδα σας
 • Ποιο κενό καλύπτει η ιστοσελίδα σας έναντι των ανταγωνιστών σας

Threats

 • Πως επηρεάζουν οι εξωτερικοί παράγοντες (οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση κτλ) την ιστοσελίδα σας (πχ τις πωλήσεις)
 • Βρίσκεστε σε σταθερό server με τα απαραίτητα backup;
 • Το support που λαμβάνετε σαν λύνει άμεσα τα προβλήματα;

Πάντοτε και ανεξαρτήτου συνεργάτη, θα πρέπει να κάνετε SWOT analysis, όχι μόνο στην επιχείρηση σας αλλά και στην ιστοσελίδα σας, διότι τα δεδομένα αλλάζουν συχνά.