Κατασκευή ιστοσελίδας στο Λασίθι

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας στο Λασίθι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περνάει από πολλά και διακριτά στάδια σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης, μέχρι η τελική ιστοσελίδα να δημοσιευθεί, σύμφωνα πάντα με τα διαδικτυακά πρότυπα. Στην imonline, η δημιουργία κάθε ιστοσελίδας αντιμετωπίζεται ως μια διαφορετική παραγωγή, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου, τις απαιτήσεις και τους στόχους του.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι οι ακόλουθες:

  • Apache server
  • PHP5
  • MySQL
  • HTML
  • CSS
  • Javascript

Τα στάδια που ακολουθούμε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιστοσελίδας και οι πρόσθετες προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:


1. Project analysis

Συζητάμε εκτενώς και κατανοούμε ακριβώς τον λόγο της δημιουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και τους στόχους τους οποίους θέλει να πετύχει το έργο. Προτείνουμε τρόπους υλοποίησης αυτών των στόχων, με ρεαλιστικές προσδοκίες, με βάση τις διαθέσιμες τεχνολογίες υλοποίησης και τον ανταγωνισμό στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και την προοπτική συντήρησης και εξέλιξης του έργου και την προσδοκώμενη επιστροφή κεφαλαίου. Σεβόμαστε τις επιθυμίες των πελατών, αλλά δρούμε συμβουλευτικά στον τομέα αυτό, με βάση την πολυετή εμπειρία μας.


2. Design

Το εικαστικό τμήμα της ιστοσελίδας το αναλαμβάνει το αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας μας, το οποίο δημιουργεί με βάση:

  • Τον τύπο της ιστοσελίδας
  • Τα δεδομένα που έχουν προκύψει από το project analysis
  • Τις εμπορικές ανάγκες της εφαρμογής

Το design και η λειτουργική σχεδίαση περνούν από ξεχωριστή φάση αξιολόγησης και ελέγχων, πριν ξεκινήσει το development, ώστε να είναι σίγουρο ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.


3. Development

Στο στάδιο αυτό δημιουργείται η ιστοσελίδα. Διαχωρίζεται σε επί μέρους στάδια υλοποίησης τα οποία πραγματοποιούνται παράλληλα και καθένα από τα οποία υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους ορθής λειτουργίας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ποιοτικούς ελέγχους στην χρηστικότητα, έλεγχο του σχεδιασμού ώστε να είναι συμβατό με τις τελευταίες σταθερές εκδόσεις των browsers, ελέγχους όσον αφορά την ταχύτητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας, ελέγχους στο περιεχόμενο και λοιπά.


4. Τesting and GO live!

Στο στάδιο αυτό η ιστοσελίδα λειτουργεί σε πραγματικό διαδικτυακό περιβάλλον και επανελέγχεται ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητά της από περισσότερους δοκιμαστικούς χρήστες. Μετά την ολοκλήρωση  του επανελέγχου, η ιστοσελίδα μελετάται για τυχόν πρόσθετες διορθώσεις ή αλλαγές και στη συνέχεια μεταφέρεται στον live server.