Γραφιστικά

Η imonline εξειδικεύεται σε γραφιστικές υπηρεσίες, δημιουργία εταιρικών ταυτοτήτων καθώς και έντυπων καταλόγων και φυλλαδίων.

Κατασκευή ιστοσελίδας, Social Media Marketing,
Google Ads, Εικονικές πλοηγήσεις

Εταιρική ταυτότητα Tierra

Την έναρξη συνεργασίας μας οριοθέτησε η δημιουργία του λογοτύπου και της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας Tierra. Το λογότυπο της εταιρείας αποτυπώνει την δράση της εταιρείας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Γραφιστικά Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Επαγγελματικές κάρτες για το Vilaeti

Μετά την άκρως επιτυχημένη εταιρική ταυτότητα και ιστοσελίδα του Vilaeti, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο οροπέδιο Λασιθίου, σχεδιάσαμε και τις επαγγελματικές κάρτες.

Γραφιστικά Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Γραφιστικά για τις εκδηλώσεις του Talos Plaza

Η εταιρεία μας δημιούργησε το concept και τις απαραίτητες αφίσες για τις εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας για το Talos Plaza.

Γραφιστικά Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Εταιρική ταυτότητα Cretan Taxis

Μια νέα συνεργασία για την εταιρεία μας, που ξεκίνησε με την δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας, γραφιστικού σχεδιασμού και λογοτύπου για την εταιρεία Cretan Taxis.

Γραφιστικά Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Επαγγελματικές κάρτες Cretaxi

Σχεδιάσαμε την εταιρική ταυτότητα και τις επαγγελματικές κάρτες της εταιρείας μεταφορών στην Κρήτη, Cretaxi.

Γραφιστικά Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017